Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie vzw (MVSA)

De Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie is een vereniging van vrijwilligers met een gezonde interesse voor de geschiedenis en archeologie van Mechelen. De MVSA bestaat grotendeels uit leden zonder geschiedenis- of archeologiediploma. Een archeologische opleiding is dan ook niet vereist om actief te kunnen zijn binnen de vereniging.

Door de gewijzigde wetgeving met betrekking tot het uitvoeren van archeologische opgravingen, is het voor amateur-archeologische verenigingen moeilijker geworden om opgravingen uit te voeren. Om een opgraving uit te voeren moet immers door een erkend, professioneel archeoloog een opgravingsvergunning aangevraagd te worden. Daarom spitst onze vereniging zich de laatste jaren meer toe op materiaalverwerking, publicaties en publiekswerking.

 

BouwArcheologisch Centrum (BAC)

De MVSA heeft haar onderkomen in het BouwArcheologisch Centrum, een idee van de MVSA om aan de geïnteresseerden te tonen wat bouwarcheologie allemaal omvat. In het 17de-eeuwse gebouw zijn er naast vrijgelegde deur- en raamopeningen, muurbeschildering en originele vloerplanken ook toonkasten te zien met vondsten gedaan bij het archeologisch onderzoek in verschillende woningen in het Paardenstraatje.

 

Publicatie van Opgetekend Verleden 7

Uitgave van de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie

Op 3 november 2017 werd Deel 7 in de reeks 'Opgetekend Verleden' officieel voorgesteld. 'Opgetekend Verleden' is een publicatiereeks van de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie rond archeologie in en rond Mechelen.

Het hoofdartikel in Opgetekend verleden 7 handelt over religieuze hangertjes en medailles ('devotionalia'), gevonden tijdens het archeologisch onderzoek van het Sint-Romboutskerkhof door de stedelijke dienst Archeologie. Dit artikel geeft een mooie weergave van de aantallen en diversiteit van dergelijke voorwerpen, die in situ of door middel van metaaldetectoronderzoek van het uitgegraven materiaal werden gevonden. De herkomst en de functie van deze devotionalia worden behandeld.

Daarnaast bevat Opgetekend verleden 7 bijdragen over een mysterieuze gatenpot uit de beerput van het huis Bauwens-Van de Boyen aan de Veemarkt, over een aanbestedingscontract van 1692 voor de bouw van 4 broodovens aan de Zoutwerf, over leerlooiers en looikuipen in de laat-middeleeuwse stad, over dominostenenen uit Mechelse en Brechtse bodem en over het archeologisch onderzoek naar de evolutie van de huidige Tinelsite. Verder kan je een luchtig artikeltje lezen over het niet zo evidente verband tussen de Mechelse bronsgieter Peeter Waghevens en Harry Potter. Het boek eindigt met het werkingsverslag 2012-2016 van de Mechelse stedelijke dienst Archeologie.

Opgetekend Verleden 7 telt 135 bladzijden en kost 20 EUR (excl. verzendingskosten). Het boek is te koop bij de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie (Paardenstraatje 3, Mechelen - elke dinsdagavond tussen 19u30 en 22u of via info@mvsa.be) en bij boekhandel Salvator in Mechelen.

 

Contact - Meer over MVSA - Lid of vrijwilliger worden - Folder MVSA - Folder Paardenstraatje